Ambulans av trä

Träleksak i mycket hög kvalité, tillverkad av gamla fruktträd som hade slutat ge frukt. Leksaksbilens hål är perfekta för små fingrar att greppa. Målad med giftfri färg, där träets struktur och vackra ådring fortfarande syns igenom. Färgas genom tumling i trummor med färg och körsbärskärnor. Designad av en arkitekt som även är verksam som skulptör.

För fler roliga leksaker för barn, ta en titt på EkoLeko.se

ABC box

 

Lär dig bokstäver! Smart låda att förvara bokstäverna i. Lådorna har också finurliga, utfasade cirklar på lådans utskjutande kant. Bra så att bokstäverna inte far runt när man skriver med dem.

Svenskt alfabet, många extra bokstäver, stora och små. Lådorna kommer både i gult och i rött.

Miljövänligt och giftfritt. Unika produkter som har ett pedagogiskt innehåll. Tillverkade av gummiträ.

Alla gummiträd på Sri Lanka är planterade och efter ca 25 år producerar de ingen latex och då huggs de ner och återplantering sker.

I övrigt sker produktionen enligt CE normer och efter de krav som WFTO World Fair Trade Organization www.wfto.com (tidigare Ifat – International fair trade association) har för produktion, som naturligtvis innefattar, men inte är begränsat till, att barnarbete inte får förekomma och att alla anställda skall behandlas med respekt och ha en lön som de kan försörja sig på.

 

Den här roliga och pedagogiska ABC-lådan och många andra roliga och pedagogiska leksaker hittar du på ekoleko.se.

Bil med klossar

 

Bil med tre klossar som är lätta att ta av och sätta tillbaka. Klossarna sitter även kvar på ett bra sätt när man kör runt med bilen. Träleksak i mycket hög kvalitet, tillverkad av gamla fruktträd som slutat ge frukt.

Målad med giftfri färg, där träets struktur och vackra ådring fortfarande syns igenom. Bilen är 12 cemtimeter lång och färgas genom tumling i trummor med färg och körsbärskärnor. Designad av en arkitekt som även är verksam som skulptör.

På ekoleko.se hittar du denna giftfria och ekologiska bil och många andra fina leksaker!

Ftalater i leksaker

Kemikalieinspektionen har under 2012 och 2013 tagit ett större grepp om leksaker och inspekterat leksaksföretag tillsammans med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket. Det finns fortfarande brister, särskilt bland mjuka plastleksaker och elektriska leksaker.

– Många leksaksföretag behöver bättre rutiner för ställa krav och prata med sina leverantörer om innehållet av kemikalier i leksaker. Det är en slutsats som vi dragit efter projektet, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I projektet testades 211 leksaker. I 53 av dessa hittades för höga halter av vissa ämnen. De vanligaste överträdelserna gällde mjukgörare (ftalater) i mjuka plastleksaker och bly i elektriska leksaker. Sex ftalater som är förbjudna i leksaker analyserades.

– De här ämnena har varit reglerade i leksaker i flera år men de förekommer fortfarande, säger Frida Ramström.

Ftalater och bly

Vissa ftalater är förbjudna i leksaker eftersom de kan påverka balansen av vissa hormoner i kroppen och skada fortplantningsförmågan.

– Vi kan inte säga att en enstaka leksak är akut farlig om den innehåller de här ämnena men den sammanlagda exponeringen av olika kemikalier gör att det finns en risk att vi påverkas.

Skiftande kunskap

I projektet framkom att kunskaperna hos leksaksföretag i Sverige skiftar mycket. Många företag vill ha verktyg från myndigheterna för att veta vilka krav de ska ställa på sina leverantörer. Ett annat önskemål är information om vilka material som kan innehålla farliga ämnen.

I den sammanfattande rapporten om projektet finns en lista över vilka ämnen som hittades och i vilka material dessa ämnen fanns.

I samband med inspektionen har Kemikalieinspektionen, Konsumentverket och Elsäkerhetsverket även haft utbildningar och informationsmaterial för leksaksföretagen.