Höstpyssel

Slott av återvunnen kartong att bygga ihop och dekorera. Kommer i platt kartong, lätt att bygga ihop och, om man vill, ta i sär. Storlek 38 x 38 x 30.5 cm. Giftfritt och klimatsmart som alla EkoLekos leksaker är. I samma serie finns även parkeringsgarage, brandstation, borg och trädkoja. Perfekt höstpyssel!

Slottet är ritat av en känd serietecknare i Tyskland som ville hitta något som höll hans barn upptagna med något roligt och kreativt en lång stund så han kunde jobba klart. Han tog en bit kartong, ritade ett slott och klippte ut delarna. Hans barn byggde ihop delarna och började sedan rita och dekorerade det med allt möjligt de hittade i hemmet, och lekte och lekte och lekte. Inget lim behövs för att sätta ihop slottet som lätt byggs ihop men även kan tas isär om så behövs. Slottet är gjort av återanvänd kartong, förutom det yttersta vita lagret som är nytt.

Perfekt att ha på kalas som leksak. Mamma Martina berättade att hon köpte ett när hon skulle ha barnkalas och hade bjudit för många barn. De samlades alla runt slottet och ägnade en stor del av kalaset åt att måla, alla tillsammans. Det blev mycket lyckat! Så här blev vårt:

Pluppboll

Pluppboll

Boll med roliga pluppar att pilla på, stimulerande för sinnena. Kul också i badet och att tugga på (vilket är ofarligt då den är helt giftfri).

Varje gång du köper en av våra fina badleksaker i naturgummi skänker vi pengar till Operation Smile (http://ekoleko.se/operation-smile.html)

Storlek 9 x 9 x 9

För barn från 6 månader upp till 12 år.

Vad kan du göra för ditt barn?

Naturgummi är ett suveränt alternativ till plast

Här kommer det fjärde inlägget från Ecoprofile.se om ohälsosamma kemikalier, det lyder så här:
Detta inlägg är det fjärde och sista i en serie om ohälsosamma kemikalier i leksaker. Här fokuserar jag på vad du kan göra för att minska kemikaliepåverkan på ditt barn när det kommer till kemikalier från leksaker, jag nämner även ett par andra generella saker som gäller i allmänhet och inte bara leksaker. Om du är intresserad finns mängder av information från bland annat kemikalieinspektionen när det kommer till hur du undviker kemikalier från andra produkter än leksaker. [1]

Det mest alarmerande är att barnen exponeras mycket mer än vuxna för kemikalierna. Det gäller både florföreningar och bromerade flamskyddsmedel som vi hittar höga halter av i både hem och på förskolor. Dessa ämnen gör att flickor får svårare att få barn och killar sämre spermier.

Sörj för gott inneklimat, lufta o städa

Barnen exponeras framför allt av miljögifter via damm. De rör sig nära golvet och har väldigt nära att stoppa händerna i munnen. Tidigare trodde man att människors huvudsakliga exponering för organiska miljögifter var via kosten. Men vi tillbringar 90-95 % av vår tid inomhus och kan exponeras även från luft och damm i våra hem och andra lokaler. [2]

Städa
A och O är att städa. [3]
Våra hem är fyllda med produkter som avger kemiska ämnen till inneklimatet. Elektroniska produkter innehåller bromerade flamskyddsmedel. Tyger i hemmiljö som din soffa kan förutom flamskyddsmedel innehålla kemikalier i färgen eller så kan den vara sprayad med olika kemikalier för att förhindra mögel vid transporten. Och dina impregnerade vinterstövlar innehåller också kemikalier som inte är bra att andas in. De kemiska substanserna samlas i damm och sprids sedan i andningsluften.

Lufta nya varor
När du handlar nytt lufta dem gärna på balkongen eller i garaget ett par veckor.

Skaffa en bra dammsugare
Dammsugaren ska ha ett bra filter som du byter ofta, minst en gång om året. Töm påsen ofta. Dammsugaren själv är en bov, centraldammsugare är det bästa.

Tvätta händerna
God handhygien är viktigt särskilt för barn som rör sig nära golv och damm och stoppar händerna i munnen.

Att tänka på när du köper leksaker

Undvik begagnade plastleksaker
Begagnat är generellt bra när det kommer till miljön men när det gäller kemikaliepåverkan så skall man tänka en gång extra. I äldre plastleksaker kan det finnas ftalater som nu är förbjudna. Därför tycker jag det är onödigt att ha dessa hemma.

Lukta på plastleksaker
Luktar de starkt av plast, undvik dem, för då finns risk att de innehåller ftalater. Om de luktar gott som den plastpistol jag skrev om i förra inlägget kan du misstänka att en god doft är tillsatt för att man gömma den dåliga och då tycker jag du skall undvika produkten.

Köp leksaker utan ftalater
Det finns en mängd andra roliga material än plast, det experimenteras med majs, bambu och andra ämnen. Jag tycker även man skall undvika plast som sägs innehålla enbart ämnen som är ok, likaså leksaker av återvunnen plast. De ämnen som vi bara vet lite om idag, kan mycket väl visa sig vara farliga när vi får testa dem lite mer. Det är som svamparna i skogen. Ingen vettig människa skulle gå ut och plocka lite olika okända svampar och göra en omelett.

Fråga vad tuschpennorna och limmet innehåller
Tuschpennor kan innehålla bensen och zylen. Bensen ämnen är cancerframkallande och mutagena, alltså kan ge skador på arvsmassan. Zylen är inte förbjudet men kan vara skadligt vid inandning och hudkontakt. En del pennor betraktas inte av tillverkaren som leksaker, men man kan ju anta att de används både av barn och vuxna. Lim kan innehålla toluen som är klassat som hälsoskadligt och får inte finnas i lim som säljs till allmänheten.

Köp produkter utan parfymer
Parfymer kan vara hormonstörande, cancer- och allergiframkallande och tillsatta för att dölja plastlukt.

Fråga i butiken vad produkten innehåller.
Du har enligt lag rätt att få svar inom 45 dagar. Kan de inte svara, handla i en annan butik.

Tvätta alla produkter innan användning.
Kemikalierna i kläderna och gosedjuren försvinner ut i miljön, men ditt barn slipper i alla fall få dem i sig. Alla kemikalier försvinner inte i de första tvättarna, men en del.

Lite övrigt att tänka på
Som jag skrev inledningsvis handlar denna text om kemikalier i leksaker men det finns ett par saker som jag inte kan låta bli att nämna.

Värm inte mat i plastförpackningar
I en nyligen genomförd studie av plastnappflaskor överfördes ett flertal oönskade ämnen från plasten till flaskans innehåll. Förvara också hellre mat i rostfritt eller glas än i plast.

Möblera med omsorg
Ju fler möbler, desto mer kemikalier. Äldre och begagnade varor innehåller fler farliga ämnen än nyproducerade.

Vem är jag, Madeleine Limé, och varför bryr jag mig om detta? Jag är en helt vanlig människa som inte alls har levt särskilt miljömedvetet, jag ”vaknade” till Al Gores film. Sen började jag fundera, mest på kemikalierna faktiskt. För mig var det fullständigt självklart att inte kan vi väl ha ämnen som är farliga för barn i barnprodukter? Vi lever ju ändå i Sverige och har LAGAR och REGLER!!! Läskigt nog hade jag fel. Därför jobbar jag nu med giftfria leksaker.

Källor:
1, http://kemi.se/global/flash/huset/hus.html
2, formasprojekt 2005 -1238 och 2008-603. www.formas.se
3, Justina Björklund, Stockholms Universitet, http://www.itm.su.se/page.php?pid=721

I artikelserien finns nedanstående inlägg som publicerats här tidigare.

1. Lite fakta om kemikalier
2. Hur påverkar kemikalierna våra barn?
3. Vilka ämnen rör det sig om och var kan de finnas?
4. Vad kan du göra för ditt barn för att undvika ohälsosamma kemikalier?

Vilka kemikalier kan finnas i leksaker?

Från ecoprofile.se

I denna tredje del i serien om ohälsosamma kemikalier i leksaker tar jag upp de vanligaste kemikalierna som kan finnas i leksaker, det finns många, många fler.Det fjärde och sista inlägget publiceras inom kort.

BisfenolA även kallat BPA
En av världens mest använda kemikalie, utgångsmaterial för polykarbonatplast. PBA leder till feminisering av hanar i miljön. Det är klassat som farligt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.BPA har hormonliknade egenskaper vilket kanske inte är så konstigt då det lanserades som p-piller på 50-talet och misstänks:
–       ge fosterskador
–       vara reproduktionsstörande
–       störa hjärnans utveckling
–        påverka immunförsvaret
–       orsaka bröstcancer
–       ge försämrad spermiekvalitet
–       ge leverförändringar
–       orsaka fetma
–       ge diabetes
–       ge tidigarelagd pubertet
–       orsaka hyperaktivitet
Många gånger har dessa effekter hittats vid mycket låga halter. Det är även känt att BPA kan föras från gravida och ammande kvinnor till foster och spädbarn.Det är känt att BPA kan läcka från flaskor av hårdplast, ytbeläggningar inuti konservburkar och kvittopapper. Nyligen gjorde SvD en studie där man lät några journalister äta konserver och sedan analyserade man förekomsten av bisfenolA i blodet. [1]

I Danmark infördes redan 2010 ett nationellt förbud mot BPA i material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel avsedda för barn upp till 3 år. Frankrike har beslutat skärpa sin BPA-reglering, likaså Belgien.

När det gäller leksaker är förekomsten av BPA dåligt känd och överlag saknas kunskap om hur vuxna och barn utsätts för BPA. Men det råder inga tvivel om att BPA används i mycket stora mängder.

BPA är förbjudet i nappflaskor i Sverige och sedan i april även i barnmatsburkar.  Det är tillåtet i kvitton, matförpackningar, leksaker och vattenrör.

BisfenolS har liknande egenskaper som BisfenolA men har ännu inte förbjudits då det inte finns lika många studier på det. Man förbjuder inte grupper av kemikalier med liknande egenskaper, utan enstaka. Som tillverkare kan man lätt ersätta BisfenolA med BisfenolS.

Ftalater (t ex DBP, DEHÅ, BBP, DIPT, DIDP, DINP, DNOP)
Finns t ex i pvc-golv, vinyltapeter, plasttak, används i trafiken och mjukgjorda plastartiklar, alltså plastleksaker.

DBP OCH BBP är bioackumulativa och mycket giftiga för vattenlevande organismer.

DEHP är en av de vanligaste kemikalierna i världen och officiellt klassad som gift med riskerna ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” och ”kan ge fosterskador”.

3 ftalater är förbjudna i leksaker och barnavårdsartiklar i en halt över 0,1 %, däribland DEHP.  Men det är tillåtet i andra produkter som barn kommer i kontakt med, som t ex PVC-golf.

Ytterligare 3 ftalater är förbjudna i leksaker och barnavårdsartiklar som kan stoppas i munnen, i en halt över 0,1 %. Men vänta nu, läste jag inte i förra inlägget att dosen inte spelar roll när det kommer till hormonstörande ämnen? Tänker du kanske. Jo det är riktigt.

Ftalater är flyktiga, de stannar alltså inte kvar i plasten utan frigörs hela tiden, och vi får i oss dem både genom att vi tar i sakerna, stoppar dem i munnen men oftast via när vi andas. Vi tar också upp ftalater via huden, och kläderna stoppar dem inte.

Ftalater kan:
–       ge allergier
–       vara hormonstörande
–       kan störa fosterutvecklingen
–       ge cancer
–       ge fetma
–       ge diabetes

Den som är bra med just ftalater är att man kan ftalatbanta. Det vi får i oss halveras inom ett dygn.

Just nu genomförs studier i Karlstad om ftalater och fetma, autism såväl som adhd. [2]

Astma och allergier är 50 % vanligare hos barn som vuxit upp på pvc golv, men även autism är 50 % vanligare. [3]

I en ny studie från Uppsala som väckt internationell uppmärksamhet har det påvisats samband mellan diabetes och ftalater. [4]

Parabener
Det här är ett konserveringsmedel som finns i solkrämer och läkemedel men även i fingerfärger och lekleror.
Parabener är bioackumulerande, de stannar alltså kvar i våra kroppar och:
–       kan ge allergi,
–       har östrogenliknande egenskaper som sänker spermieproduktionen och testosteron nivån hos djur.

Bly
Bly finns i batterier, båtkölar, billack och elektronik men används också som stabilisator i t ex plast, i kritor och i smycken.

Bly kommer som restprodukt ur zinkutvinning och är billigt. Det är mycket giftiga för vattenlevande organismer och orsakar skadliga långtidseffekter i miljön. Det finn en massa studier på bly. Vi vet massor om bly.

Bly:
– är reproduktionstoxiskt av högsta graden
– ger nervskador
– är IQ nedsättande
– ger hjärt- och kärlskador
– är skadligt för finmotoriken
– är misstänkt cancerframkallande
– kan göra barn hyperaktiva

Det är inte ovanligt att djur dör i blyförgiftning och det har faktisk hänt att barn har avlidit av blyförgiftning. Den blyade bensinen kostade två generationer i industriländerna mental kapacitet motsvarande 5 enheter på IQ skalan finns det forskare som säger. [5]

Ju mer bly barn har i sina mjölktänder, ju sämre resultat får de på IQ tester, de får också sämre vokabulär, sämre grammatisk förmåga och sämre koordination.

Bly finns alltså bevisligen i leksaker i vanliga leksaksbutiker i Sverige idag. Som kritorna och armbandet jag skrev om i mitt första inlägg i den här serien. Hur läskigt är inte det????

Hormonstörande bekämpningsmedel
Finns i bomullstyger och misstänks:
– ge cancer
– vara hormonstörande

Det finns en del djurförsök på kombinationseffekter av hormonstörande bekämpningsmedel. Man ser inga effekter av låga halter av enstaka ämnen, men om man blandar flera så ser man markanta effekter.

Bromerade flamskyddsmedel (PBDer)
Bromerade flamskyddsmedel finns i skumplast som används till mjukdjur och det kan finnas i tyget som gosedjuret är gjort av. Det finns också i
barnvagnar, plastartiklar, möbler, fordon och lite överallt. Mycket svårbrytbara i naturen, de är fettlösliga och tas lätt upp i organismer.

Vi är livrädda för brand i västvärlden men det finns inga belägg för att dödligheten i bränder minskat. Andra problem uppkommer istället, som att det brinner långsammare vilket ger mer kolmonoxid som är vad de flesta dör av. Pbderna bildar dessutom giftig rök. Kalifornien har USAs högsta krav på flamskydd men inte lägre dödlighet. Däremot har folk där mycket högre bromerade flamskyddsmedel i blodet.

Bromerade flamskyddsmedel misstänkts:
–       vara hormonstörande
–       ha effekt på IQ
–       vara cancerframkallande
–       vara skadligt för nervsystemet

Ju högre halter i barnen ju sämre presterar barnen på IQ tester och fysiska tester.

Färg och doftämnen
Azo färger kan vara allergiframkallande. Ett tag var vissa azo färger förbjudna i Sverige i livsmedel men sedan blev de tillåtna igen pga EU regler. Azo färger kan finnas i leksaker. Syntetiska myskämnen används i många dofter och dessa är svårnedbrytbara och ackumulativa. Syntetiska myskämnen stör processer i kroppen som cellerna använder för att oskadliggöra andra främmande kemikalier och de misstänks vara:
–       hormonstörande
–       cancerframkallande
–       allergiframkallande

Det är mer dofter än du tror i vanliga leksaker. Ofta vill man täcka över kemikalielukten med något annat så det skall lukta fräscht. Så var det med en vattenspruta min 7åring ville köpa på en bensinmack häromdagen. ”Mamma, lukta, den luktar hallon”. Hm, undra varför, tänkte jag.

Vem är jag, Madeleine Limé, och varför bryr jag mig om detta? Jag är en helt vanlig människa som inte alls har levt särskilt miljömedvetet, jag ”vaknade” till Al Gores film. Sen började jag fundera, mest på kemikalierna faktiskt. För mig var det fullständigt självklart att inte kan vi väl ha ämnen som är farliga för barn i barnprodukter? Vi lever ju ändå i Sverige och har LAGAR och REGLER!!! Läskigt nog hade jag fel. Därför jobbar jag nu med giftfria leksaker.

Källor:
1, http://blog.svd.se/nyheter/
2, www.dbhstudien.se
3,  www.selmastudien.se
4,http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=397:dagens-stora-nyheter-ftalater-och-bisfenol-a&catid=5:kemikalier-och-haelsa&Itemid=22
5, Landrigan P J, Miodovnik A 2011: Childrens health and the environment: an overview: Mount Siani Journal of Medicine, 78: 58- 77

Hur påverkar kemikalierna våra barn?

Här kommer andra delen i en serie om ohälsosamma kemikalier i leksaker som pubiceras på ecoprofile.se. Vi tycker det är så bra så vi har kopierat texten.
Det första inlägget publicerades här för ett par veckor sedan. Resterande två inlägg publiceras inom kort.1, Några fakta om kemikalier i leksaker.
2, Hur påverkar kemikalierna våra barn?
3, Vilka ämnen rör det sig om och var kan de finnas?
4, Vad kan du göra för ditt barn?

2, Hur påverkar kemikalierna våra barn?

• Barn är särskilt utsatta, de är mer känsliga för kemikalier än vad vi vuxna är som jag skrev förra veckan. Men det tål att upprepas. Barns upptag av ämnen i förhållande till kroppen är också större än för vuxna.

• Förr handlade det om utsläpp och gränsvärden, nu om doser som inte ens kunde mätas för 20 år sen, om foster som kämpar för livet av kemikalier som finns i princip överallt.

Så här kan kemikalierna påverka barnen
–       Allergier
–       Reproduktionsstörningar
–       Fosterskador
–       Nedsatt intelligens
–       Nervskador
–       För tidig pubertet
–       Missbildningar på könsorganen
–       Cancer
–       Påverkan av immunförsvaret
–       Fetma
–       Diabetes
–       Hyperaktivitet

Hm, är inte fetma, diabetes, hyperaktivitet och allergier folkhälsoproblem idag? Kanske är det inte bara stillasittande och fel mat vi äter?

• Många gränsvärden bestäms med tanke på vuxna och inte på barn. Och det finns gott om exempel på säkra doser som något decennium senare visat sig vara allt annat än säkra. Bly och kadmium är två exempel.

• Dosen av en kemikalie är inte alls så viktig som man tidigare trott. Tvärt om verkar den spela mindre roll. Tidpunkten är det som är viktigt. När kroppen håller på att utvecklas är vi extra känsliga och en exponering som under en annan tidpunkt inte spelar så stor roll, kan få förödande konsekvenser. [1]

• Forskarna kan inte längre definiera ofarliga eller säkra doser för hormonstörande ämnen. Att byta 35 biljondelar östrogen mot en miljarddel testosteron kan få en mushona att bli argsint och ofruktsam hela livet. Läs igen, 35 biljondelar östrogen mot en miljarddel testosteron får en mushona att bli argsint och ofruktsam hela livet. [2]

• Tidigare trodde vi att människors huvudsakliga exponering för organiska miljögifter var via kosten. Men vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus och exponeras av luft och damm och detta har visat sig vara vår primära källa till hur vi får i oss ämnena. Barn är särskilt utsatta eftersom de kryper på golvet nära dammet och stoppar saker i munnen. [3]

• Danska miljöstyrelsen beställde en undersökning för ett par år sedan av vad 2åringar får i sig i kemikalieväg en vanlig dag. Krypa lite på golvet, käka lite på en plastsandal, få lite solkräm av mamma. Ingen rolig läsning var det. [4]

• Barn i Sverige idag har bly, ftalater, bisfenolA, bromerade flamskyddsmedel och en mängd andra ämnen i blodet. Det hör inte hemma där!

• Spermiekoncentrationerna hos vuxna män är idag bara 50 % av var de var för bara några decennier sen. Vi kan kanske strunta i miljöproblemen för vi kanske inte ens kan bli fler så småningom? [5]

• Männen i Danmark har högre andel testikelcancer och fertilitetsproblem om man jämför med Finland. En nyligen publicerad studie har analyserat 121 hormonstörande ämnen i bröstmjölk hos kvinnor i Finland och Danmark. Resultatet var entydigt, proverna från Danmark innehöll avsevärt mycket mer hormonstörande ämnen. [6]

• På ett seminarium jag var på i höstas lyssnade jag på Olle Söder från Astrid Lindgrens barnsjukhus som berättade att idag föds det betydligt fler barn där vi inte vid födseln kan se om de är pojkar eller flickor. Fosterstadiet hos pojkar är krisiskt beroende av testosteron. Pojkfoster med en hormonrubbning som gör att testosteronet helt saknas eller hindras i sin verkan kommer att födas som pseudohermafroditer, dvs med kvinnliga yttre könsorgan trots att de har testiklar, medan mildare störningar ger en lägre grad av feminisering. [7]

• Många ämnen är fettlösliga. Mammans gifter urlakas när hon ammar. Bra för mamman som kemikaliebantar men kanske inte för barnet. Det äldsta barnet är oftast mer allergiskt. Är det för att syskonen är mer exponerade för virus som man tidigare trott eller är det för att det äldsta barnet får i sig mer gifter via amningen än sina syskon? Mitt äldsta barn är betydligt mer allergiskt än sina syskon, har jag givit honom mina gifter. Usch!

• I samhället ökar förekomsten av utvecklings- och funktionsstörningar som ADHD och autism, och även av neurodegenerativa sjukdomar som påverkar inlärnings- och minnesfunktioner, som tex Alzheimers. Samtidigt blir kemikalierna i samhället allt fler. Flera studier visar kopplingar. [8]

• Jag kan inte annat än att hålla med Carl-Gustav Bornehaug som forskar på ftalater och bisfenoler vid Karlstads Universitet när han säger att han anser det aningslöst att vi har förbjudit bisfenolA i nappflaskor men tillåter det i produkter till gravida. [7]

Vem är jag, Madeleine Limé, och varför bryr jag mig om detta? Jag är en helt vanlig människa som inte alls har levt särskilt miljömedvetet, jag ”vaknade” till Al Gores film. Sen började jag fundera, mest på kemikalierna faktiskt. För mig var det fullständigt självklart att inte kan vi väl ha ämnen som är farliga för barn i barnprodukter? Vi lever ju ändå i Sverige och har LAGAR och REGLER!!! Läskigt nog hade jag fel. Därför jobbar jag nu med giftfria leksaker.

Källor:
1, Studierna DBH och SELMA. www.dbhstudien.seoch www.selmastudien.se
2, Colborn T, Our Stolen future
3, Formas 2005-1238
4, http://www.dhi.dk/
5, Carlsen E, Giwercman A, Keiding N, Skakkebaeck NE. Evidence for decreasing qualty of semen during past 50 years. BMJ 1992 Sept 12
6, Krysiak-Baltyn K et al. Country-specific chemical signatures of persistent environmental compunds in breast milk. Int J Androi 2010 Apr
7, Welsh M, Saunders PT, Fisken M Scott HM Hutchinson GR, Smith LB, Sharpe RM. Identification in rats of programming window for reproductive tract masculinization.
8, Formas 2007-2057 / 2009-305
9, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5162685

Några fakta om kemikalier i leksaker

 

Ecoprofile.se startade häromdagen en serie i fyra delar som handlar om ohälsosamma kemikalier i leksaker. Vi har kopierat den artikeln, så här lyder den:
Idag presenteras några fakta om kemikalier i leksaker, och inom kort kommer följande tre artiklar:
  • Hur påverkar kemikalierna våra barn?
  • Vilka ämnen rör det sig om och var kan de finnas?
  • Vad kan du göra för ditt barn?

• På femtio år har användningen av kemikalier i världen ökat från mindre än 10 miljoner ton till över 400 miljoner ton per år. Antalet kemiska ämnen som förekommer i samhället är mycket stort. [1]

• Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det beror dels på att deras kroppar, till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet, inte är färdigutvecklade och om skador uppstår i ett tidigt utvecklingsskede kan det få livslånga konsekvenser. Barn beter sig också annorlunda jämfört med vuxna och blir därför mer exponerade för kemikalier. De äter, dricker och andas mer än vuxna i förhållande till sin storlek.

• Vi får i oss kemikalierna genom att vi tar på produkterna, men vi tar också upp ämnena via huden och små partiklar lossnar och blir till damm som vi andas in. Eller så tar produkterna, t ex maten, upp ämnena via vad de är förpackade i, och sen får vi i oss det när vi äter.

• I USA har man gjort försök med familjer som fått äta mat i tre dagar som inte varit plastförpackade och sedan mätt halten BisfenolA i urinen. Den sjönk med två tredjedelar. [2]

• Många kemikalier är persistenta och bioackumulerande, dvs de är svårnedbrytbara och lagras i vävnader . Därmed ökar de i koncentration eftersom de tas upp fortare än de bryts ner och sprids högre upp i näringskedjan.

• Effekten av blandningen av flera kemikalier kan vara mycket farligare än effekten från enskilda kemikalier, det är det som kallas cocktaileffekten. Man kan jämföra att blanda krut, var och en för sig är ämnena inte farliga men tillsammans kan de bli väldigt farliga. Vi vet väldigt lite idag om cocktaileffekten.

• Många av dessa kemikalier har vi ingen aning om hur de påverkar oss, vi befinner oss mitt inne i ett gigantiskt kemikalieexperiment.

Kemikalier i leksaker

• I en undersökning av 5 familjers hem i Östersund fann man att 70 % av leksakerna innehöll farliga ämnen. [3]

• Jag träffade Christina Larsson från KemI för en tid sedan, hon visade mig kritor och ett armband. Inköpta i en vanlig leksaksaffär i Stockholm, ingen lågprisbutik eller suspekt importaffär, utan en helt vanlig leksaksaffär. Kritorna innehöll 17 % bly och armbandet 40 % bly. All tänklig märkning såsom CE etc. fanns på förpackningarna.

• Det finns inget lagstadgat krav på innehållsförteckning av kemikalier för leksaker.

• Av alla leksaker som säljs inom EU är 85 procent tillverkade i Kina, och det är också leksaker från Kina som innehåller flest otillåtna kemikalier.

• När Greenpeace i Kina nyligen testade 30 slumpvis utvalda leksaker visade sig 21 av dem innehålla skadliga halter av ftalater (mjukgörare i plaster). Men så är heller inte ftalater i leksaker förbjudna i Kina. Kunskapen om ftalaternas skadliga effekter är inte så spridd i Kina ännu och det är ingen prioriterad fråga hos myndigheterna. Alla leksakstillverkare i Kina använder ftalater i de inhemska produkterna. Men i de leksaker de exporterar använder de en annan betydligt dyrare mjukgörare säger man på en fabrik. [4]

• Minst en av tio leksaker som säljs i Kina är hälsovådlig, anger landets kontrollmyndighet. Man valde ut 242 leksaker slumpmässigt från 8 regioner. 20 av dessa visade sig vara bristfälliga och tre av leksakerna innehöll till och med giftiga tungmetaller, som krom. [5]

• Man tar inga prover i Sverige på importvaror med automatik, ingen liten röntgenmaskin de åker igenom och som piper till när de innehåller farliga ämnen. Vi önskar att företagen tar sitt ansvar. Vi importerar stora mängder leksaker från länder där kraven inte är så stora. 2005 tillfördes det svenska samhället 40 000 ton leksaker.

Man undrar ju – precis som Stefan Jarl säger i sin dokumentär Underkastelsen – Varför bryr sig ingen om folkhälsan?

Källor
1. http://kemi.se/Start/Kemikalier-i-vardagen/
2, Environmental Health Perspectives(March 2011)
http://www.breastcancerfund.org/clear-science/innovative-research/food-packaging-study/
3, Tomas Östberg, Kemikalier i vår vardag, 2011-11-08
4, http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/daily-news-toxics-discovered-in-chinese-toys-/blog/34840/
5, http://www.china.org.cn/opinion/2011-06/01/content_22689539.htm
http://www.youtube.com/watch?v=rigsZHqrNuo

Giftfria Leksaker

Att värna om miljön är inte en trend utan en livsstil som fler och fler anammar. Inte bara för att det är bra för den värld vi bor i, men också för att det är det bästa för oss själva, en naturlig lyx. Det är svårt att förändra sitt liv helt och hållet, men när det finns en jämförbar produkt som är bättre för miljön så är valet ganska lätt. Att den är giftfri när våra barn skall leka med den och kanske stoppa i munnen, ja då är valet ännu lättare.

Varför låta barnen leka med leksaker som är giftiga, när det finns giftfria? Varför utsätta våra barn och miljö för faror när det inte behövs? Tyg, plaster och andra produkter som barn kommer i kontakt med dagligen kan innehålla många kemikalier t.ex. dioxin, azo-färger, formaldehyd, PVC, tungmetaller och rester av bekämpningsmedel. Man känner ännu inte till alla konsekvenserna av dessa kemikalier och vilka skadliga verkningar de kan ge som allergi, eksem och i värsta fall skador på vår fortplantingsförmåga och vårt nervsystem. Många av dessa kemikalier tas inte bara upp av kroppen via munnen utan även via huden.

Ladda ner Kemikalieinspektionens broschyr Kemikalier i barns vardag.

Här hittar du en butik med giftfria leksaker